Denna blogg handlar om böcker och skrivande. Huvudfokus är på skrivande, vad som utmärker bra böcker och berättelser samt de många fördelar böcker för med sig. I framtiden kommer här även publiceras bokrecensioner, boktips samt tips på skrivartävlingar och hur man fyndar bra böcker.

Skrivande

Många hyser drömmar om att kunna försörja sig som författare. Det är en svår bransch att ta sig in i och ett svårt yrke. Därför beskrivs här olika saker att tänka på för de som vill bli författare. Exempelvis beskrivs vilka viktiga faktorer som utmärker bra böcker. Ska man skriva en bra bok är dessa mycket viktiga att ha i åtanke.

Skrivarprocessen kan ibland vara långsam och därför beskriver vi också på vilka sätt man kan hitta inspiration och hur man kan låta detaljer ur ens eget liv utgöra komponenter i böcker. Något som är viktigt att tänka på är att det absolut viktigaste är att öva mycket och testa på att skriva många olika sorters texter.

Även om man lyckats bra med sitt skrivande måste man också ta sig in i branschen och lyckas bli utgiven. Vi delar därför med oss av tips på hur man bäst får kontakt med viktiga personer som kan hjälpa en in.

Böcker

Böcker är unika tidsdokument som ger inblick i andra människors liv. Hur detta fungerar beskrivs utförligare. Dessutom får läsaren veta på vilket sätt man kan lära sig och bli inspirerad av böcker. Vi beskriver också kända böcker och varför de varit viktiga för litteraturen, en avdelning på bloggen vi hoppas kommer växa i framtiden.