Bloggen om böcker och skrivande

Många skulle hävda att skrivkonsten och böcker är människans främsta uppfinning. Genom böcker kan man få en unik inblick i andra människors liv och tankar. Berättarkonst har funnits i alla tider. Genom att berätta historier vid lägerelden har människan kunnat roa sig själv och samtidigt kunnat finna hopp och glädje i svåra tider.

Böcker och skrivande ger dock människan en möjlighet att bevara sina tankar på ett beständigt vis. Orden kommer aldrig förvrängas eller bytas ut. Det någon tänkte för hundratals år sedan kan än idag finnas kvar, bevarat med exakt samma betydelse då som nu. På så sätt kan man få veta precis vad den människan tänkte och kände då, något som hade varit omöjligt utan bokens hjälp. Genom skrivkonsten vet vi människor mycket av vad som hänt i vår historia och därför har vi goda möjligheter att förstå vår egen samtid.

Bloggens innehåll

I dagens samhälle finns det många som nog drömmer om att bli författare. Den som någon gång har uppslukats av en riktigt spännande eller fascinerande bok kan förstå tjusningen med att själv få vara den som håller i trådarna. Som författare får man en unik möjlighet att själva skapa ett universum där man kan låta alla sina tankar, känslor och idéer få form och liv. Att bli författare är dock inte det enklaste och vi kommer att berätta om några olika sätt på vilka man kan hitta inspiration och få fart på skrivandet. Dessutom delar vi med oss av några tips för hur man bäst kan ta sig in i en yrkesverksam karriär.

Böcker kan både vara nyttiga, lärorika och inspirerande och detta kommer vi att berätta mer om. I framtiden hoppas vi kunna dela med oss av fakta om både kända och nya intressanta böcker och kanske några recensioner. Redan nu kan man läsa om några av fantasygenrens stora epos.