Att hitta skrivinspiration

Att skriva en bok är ett sorts konstnärligt skapande. Ett sådant skapande måste ske utifrån någon slags inhämtad information. På samma sätt som att man inte kan laga mat utan matvaror måste en författare, konstnär, kompositör eller annan skapande person ständigt få inspiration till nya verk. Det kan göras på flera sätt.

Ta en promenad

Detta är ett mycket beprövat knep som för många visar sig fungera mycket bra. Genom att ta en promenad måste kroppens muskler och celler anstränga sig och utföra ett arbete. Då ökar blodgenomströmningen i kroppen. På så sätt fylls hjärnan på med syre nödvändigt för att hämta. När ämnesomsättningen ökar kommer det finnas mer energi tillgänglig. Man kan då tänka bättre och klarare.

Under en promenad kommer man också kunna fokusera sitt medvetande och uppmärksamhet på annat. Dessutom rör det sig om basala ting, som att se på träd och hålla sig upprätt och gående. När fokus flyttas från den bok eller text man just då håller på att skriva kan hjärnan processa de tankarna ostört utan att avbrytas av medvetandet, som begränsar och hindrar tankarna att löpa fritt. När man sedan kommer hem är sannolikheten stor att man har kommit nya tankar eller infallsvinklar.

Inspireras av konst

Konst av olika slag vill ju förmedla känslor, intryck och uttryck. Detta är något som gäller också för musik, poesi, dans och andra sorters konst. Trots att de är helt olika medier kan de också uppvisa många likartade drag. Samma konstnärliga verkansmedel och samma teman kan användas och behandlas i både konst, musik och även litteratur. Genom att ta till sig konst och få en inblick i andra känslor till sitt eget skrivande.

Jobba på

Att varje dag vakna full av inspiration är dessvärre en omöjlighet. Precis som att en musiker behöver lägga många timmar på monoton övning behöver en god författare öva sig i disciplin och struktur.