Att hämta stoff till bokskrivande

Allt skapande kräver någon slags input. Helt enkelt behöver man material att utgå från på ett eller annat sätt. I en annan artikel har beskrivits på vilka sätt man kan komma igång med och hämta inspiration till en skapande process som skrivande av en bok ju faktiskt är. Här ska berättas mer om varifrån man kan få faktiskt material, såsom intressanta tankar och rena fakta, att utgå från. Även det behövs i någon mån alltid när man ska skriva en bok.

Observera vardagen

Vardagen kan ofta upplevas som tråkig. Rutinerna är många. Kanske äter man varje morgon samma frukost innan man utför en arbetsdag likadan som den förra. När man sedan kommer hem äter man en middag som liknar varenda annan middag man har. Just denna monotona rytm de flesta upplever i livet lämnar ett utrymme för att kunna upptäcka avvikelserna. När varje dag ser likadan ut är det mycket enkelt att notera ovanliga och särskilda händelser.

Exempel på sådana kan vara den spännande känslan av att bryta någon liten rutin. Det kan också vara färgstarka människor man träffar på eller en liten oförklarlig händelse man noterar i förbifarten. Sådana händelser utgör intressant material för en bok. Många hade roats av händelsen i verkligheten och kommer även att uppskatta att läsa om den.

Lär känna människor

Så gott som alla böcker handlar på ett eller annat sätt om människor. Människan är en mycket komplex varelse, full av skiftade känslor och fascinerande tankar. Inom en enda människa kan det finnas ett helt universum av både tankar, känslor och sinnesrörelser. Många är vi nog som fascinerats av andra människor som är fulla av berättelser och erfarenheter. Att lägga samman sådana och skapa en bok därav gör den intressant och fascinerande att läsa. Som författare gör man därför gott i att lära känna människor som kan stå som förlagor till den fiktiva världen.