Att bli en bra författare

Vissa författare besitter en nästan magisk förmåga att fängsla läsaren. Väl valda ord löper över sidorna, målar upp färgstarka porträtt och tecknar brytpunkter med skärpa. De som ofta läser böcker har nog själva också någon gång önskat att få skriva en egen bok, och funderat över vilka händelser i ens eget liv som skulle kunna stå till grund för berättelsen. Att bli en författare handlar likt mycket annat inte särskilt mycket om talang eller medfödd begåvning, utan snarare om en stark vilja och motivation. Några saker är det dock som utmärker många framgångsrika författare.

God fantasi

En författare utforskar i någon mån ett eget universum. Vissa skulle till och med hävda att det är skapat av författaren. Klart är i alla fall att världen som boken utgör är fri för författaren att själv forma med sina tankar. För att klara av det får man inte stelna och bli oformbar. Istället måste man hela tiden vara beredd att tänka nya tankar och att utmana sig själv. På så sätt kan man skapa meningsfulla sammanhang och strukturer. En författare måste också ha möjlighet att överraska och förvåna, inte bara läsaren utan till och med sig själv.

Hårt arbete

Att ständigt skriva utifrån flödande inspiration som strömmar ut på pappret och bildar vackra meningar efter varann skulle nog vara varje författares högsta önskedröm. Liksom alla andra jobb är även det som författare slitsamt och intensivt. Inspiration besitter man vanligtvis i en mycket begränsad grad, och skulle man enbart skriva när andan faller på kommer man inte särskilt långt. Istället kommer man behöva skriva mycket och ofta. Bara så kan man också testa en stor mängd nya kombinationer av ord och finna sig fram till den allra bästa.

Samla erfarenheter

Genom erfarenheter och minnen bär man med sig mycket bra material att väva in i berättelsen när yttre inspirationskällor sinar.